Aktualności


Zakup Systemu Sciex7500 do Laboratorium Proteomiki

 Kluczem do uzyskania kompleksowego i informatywnego zestawu danych ilościowych w badaniach biomedycznych wykonywanych na dużych zestawach próbek (m.in. w proteomice klinicznej) jest możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu czułości bez uszczerbku dla wydajności i jakości analizy ilościowej. Rosnąca liczba obszarów badawczych i protokołów pomiarowych wymaga wiarygodnej oceny ilościowej zwiększającej się nieustannie liczby analitów w coraz bardziej złożonych matrycach biologicznych. Uruchomiony w Laboratorium Proteomiki CDT-CARD system SCIEX Triple Quad […]


22 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Nauka Inwestycje Rozwój”

… w trakcie której podsumowano realizację Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Podczas części oficjalnej podziękowanie dla zespołu realizującego projekt „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” odebrała kierowniczka projektu – Ewa Klepacz-Zielińska. W ramach programu POIR 4.2. na wsparcie sektora nauki przeznaczono ponad 2,5 mld złotych z funduszy unijnych, łącznie dofinansowano 26 […]


W ramach realizacji projektu CDT-CARD w maju 2023 roku zakupiono sorter komórkowy CytoFlex SRT firmy Beckman Coulter.

System wyposażony został w 4 lasery poznające na analizę 15 kolorów  o następującym układzie filtrów:  – laser fioletowy (405 nm: 450/45, 525/40, 610/20, 660/10, 720/60) – laser niebieski (488 nm: 525/40, 690/50) – la ser żółto-zielony (561 nm: 585/42, 610/20, 675/30, 710/50, 710/50, 780/60)  – laser czerwony (638 nm: 660/10, 712/25, 780/60) Dodatkowo, oprócz standardowego modułu pomiaru SSC/FSC, […]


V konferencja CEBC – Central European Biomedical Congress pod hasłem „Future trends in health interventions”

W dniach 29 maja – 1 czerwca 2023 r odbyła się w Krakowie V konferencja CEBC – Central European Biomedical Congress pod hasłem „Future trends in health interventions”. Tematem tegorocznej konferencji były: kluczowe trendy zdrowotne, oryginalne biomarkery, nowatorskie podejścia w diagnostyce, a także innowacyjne strategie leczenia. Podczas trzydniowej konferencji specjalnie dobrany skład światowych ekspertów, którzy wygłosili wykłady plenarne. Kongres promował również możliwości prezentowania […]


Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

  W dniu 18.05.2023 r. prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę budynku badawczego „A” – pierwszego budynku w ramach etapu I. zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu”.   Do budynku badawczego „A” zostaną przeniesione jednostki naukowo-badawcze Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, budynek będzie siedzibą zintegrowanego zespołu laboratoriów Centrum Rozwoju Terapii Chorób […]