Aktualności


Informacje o konkursie POB qLIFE w programie ID.UJ – „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”

W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE”, ogłoszony został nabór wniosków w Konkursie #19 pn. „Projekt naukowy prowadzony we współpracy z Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) – jednostką międzywydziałową UJ CM”.
Więcej informacji pod linkiem.


Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Inhibition of Vesicular Glutamate Transporters (VGLUTs) with Chicago Sky Blue 6B Before Focal Cerebral Ischemia Offers Neuroprotection”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.  


Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “ Physiological healing of chronic gastric ulcer is not impaired by the hydrogen sulphide (H2S)‑releasing derivative of acetylsalicylic acid (ATB‑340): functional and proteomic approaches”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Proteomiki.  


Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “ The Hydrogen Sulfide Donor AP39 Reduces Glutamate-mediated Excitotoxicity in a Rat Model of Brain Ischemia”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.  


Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “Chicago sky blue 6B exerts neuroprotective and anti-inflammatory effects on focal cerebral ischemia”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.