Aparatura

Dostępne technologie, w tym m.in.:

  • Mikroskopia konfokalna – Leica Stellaris 8 DLS: Najnowszy model urządzenia umożliwiające szczegółową wizualizację struktur biologicznych na poziomie submikronowym. Idealne do zastosowań w badaniach komórkowych, histologicznych oraz neurobiologicznych.
  • Tomografia MRI/PET – Bruker BioSpec Maxwell 70/17 MRI/PET: Pionierskie połączenie obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) z pozytonową tomografią emisyjną (PET) umożliwia jednoczesne uzyskanie obrazów strukturalnych, funkcjonalnych i metabolicznych. Jest to kluczowe w badaniach z dziedzin m.in. onkologii, kardiologii czy neuroscience.