Publikacje

Publikacje naukowe  z wykorzystaniem infrastruktury CDT-CARD

The first report of the production of anatoxin-a by Bolivian terrestrial cyanobacteria

Michał Adamski, Adam Flakus, Ariel Kaminski, Jolanta Piątek, Magdalena Solarska, Paweł Żmudzki

Acta Societatis Botanicorum Poloniae / 2024 / Volume 93 / Article 177923; Publisher: Polish Botanical Society; DOI: 10.5586/asbp/177923