Projekty

Realizowane projekty wewnętrzne LO:

’Hamowanie sprzężenia NMDAR i TRPM4 – nadzieja na nowy cel terapeutyczny w leczeniu niedokrwiennego uszkodzenia mózgu.’

SONATA BIS (4 326 486 zł);
PI: Bartek Pomierny
 

’Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu’

OPUS w konsorcjum z IF PAN, IKiFP PAN i IFJ PAN (3 379 660 zł);
PI konsorcjum: Prof. Piotr Warszyński
 

’Opracowanie metodologii obrazowania oraz badania funkcji naczyń mózgowych w warunkach fizjologicznych oraz w przebiegu schorzeń neurologicznych.’

qLife projekt we współpracy międzynarodowej (555 555 zł);
PI: Bartek Pomierny

’W poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych udaru niedokrwiennego mózgu. Określenie działania neuroprotekcyjnego związku AP39, nowego donora H2S, w modelu ogniskowego udaru niedokrwiennego mózgu u szczura.’

SONATA (499 380 zł);
PI: Bartek Pomierny
 

’Wykorzystanie obrazowania fMRI z modulacją optogenetyczną do określenia roli interneuronów GABAergicznych w patomechanizmie schizofrenii’

NAWA Bekker 
 
ponadto projekty NCN pracowników WL (2) i WF (2)