PUBLIKACJE

Publikacje naukowe z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

 

Physiological healing of chronic gastric ulcer is not impaired by the hydrogen sulphide (H2S)-releasing derivative of acetylsalicylic acid (ATB-340): functional and proteomic approaches

The first report of the production of anatoxin-a by Bolivian terrestrial cyanobacteria

Chicago sky blue 6B exerts neuroprotective and anti-inflammatory effects on focal cerebral ischemia

The Hydrogen Sulfide Donor AP39 Reduces Glutamate-mediated Excitotoxicity in a Rat Model of Brain Ischemia 

Inhibition of Vesicular Glutamate Transporters (VGLUTs) with Chicago Sky Blue 6B Before Focal Cerebral Ischemia Offers Neuroprotection

  Publikacja zamieszczona na stroniehttps://www.mdpi.com/1999-4923/16/3/349

  Publikacja zamieszona na stroniehttps://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jcim.3c01517

  Publikacja zamieszona 31.12.2023 na stroniehttps://www.mdpi.com/journal/applsci

  Publikacja zamieszona 10.10.2023 na stronie http://pubs.acs.org/journal/acsodf

  Publikacja zamieszczona na stronie Frontiers in Immunology – 31.08.2023 

  Publikacja zamieszczona na stronie Wiley Online Library  – 16 maja 2023

 Publikacja zamieszczona w czasopiśmie Pharmaceuticals poświęconym nauce i technologii farmacji i biofarmacji 30.04.2023

  Artykuł_zamieszczony na stronie American Chemical Society, Chemistry for Life_21 kwietnia 2023

  Znaczenie reprezentacji molekularnej prezentacja prezentowana na konferencji TYGIEL XV w Lublinie_23-26 marca 2023

 Publikacja zamieszczona na stronie dla naukowców SpringerLink 30.11.2022

  Poster Hannover 2022

  Poster – doniesienie zjazdowe Strasbourg konferencja w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022

 Farmakologia przyszłości GL_Spotkanie naukowe w dniach 16-19 listopada 2021

  Publikacja – zamieszczona w czasopiśmie Pharmaceutics poświęconym nauce i technologii farmacji i biofarmacji_opublikowana 6 lipca 2022

 Publikacja – zamieszczona w czasopiśmie Pharmaceutics poświęconym nauce i technologii farmacji i biofarmacji_opublikowana 16 października 2021