Projekty

Projekty z UJ CM

Rola mechanotransdukcji w patogenezie mielofibrozy – badania pilotażowe

III Katedra Chirurgii Ogólnej

K/MNT/000251

MNT – MINIATURA-działania naukowe (NCN)

Dr Marcin Piejko – Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej

Komplementarna charakterystyka obecności limfocytów specyficznych wobec guza oraz obecności antygenów powierzchniowych na przykładzie raka jelita grubego – stworzenie biblioteki materiału biologicznego w celu wyboru optymalnej immunoterapii

III Katedra Chirurgii Ogólnej

N41/DBS/001144

DBS – dz. badawcza subwencja

Dr Marcin Piejko – Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej

Czy krążące komórki nowotworowe w raku trzustki mogą stanowić nowy cel terapeutyczny dla CAR-T

III Katedra Chirurgii Ogólnej

K/DAR/000002

DAR – projekty finansowane z darowizny

Dr Marcin Piejko – Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Geriatrycznej

Rola procesu brązowienia adipocytów białej tkanki tłuszczowej w rozwoju kacheksji nowotworowej na przykładzie raka żołądka

I Katedra Chirurgii Ogólnej

K/PBO/000637

NCN

Dr hab. Marek Sierżęga prof. UJ – Pracownia Ultrasonografii

Różnice w składzie mikrobiomu u pacjentów z zespołem rakowiaka z różną odpowiedzią na leczenie

qLIFE IDUJ

Dr Anna Skalniak, LZTKiM CDT-CARD UJCM


Projekty spoza UJCM

Badania strukturalne i funkcjonalne zmodyfikowanych oraz chimerycznych asparaginaz typu roślinnego jako nowych leków przeciwbiałaczkowych

2020/38/E/NZ1/00035 – NCN

Dr hab. Joanna Loch – Wydział Chemii UJ

Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków

2020/37/B/NZ1/03250 – NCN

Mariusz Jaskólski – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Dimensional Single PieceMiniaturized Blood Rotor (4DbloodROT)

Project M-ERA.NET2.2017/4/2019; 4

Dr hab. Roman Major – IMIM PAN, Kraków

Patient-specific, anti-microbial bioactive finger implants for durable functional reconstruction after amputation (fingerIMPLANT)

Project M-ERA.NET2/2019/7/2020

Dr hab. Roman Major – IMIM PAN, Kraków

Advanced metamaterials dedicated for cardiovascular surgeries to minimize tissue injury (AtraumaBioMat)

Project M-ERA.NET3/2022/75/AtraumaBioMat/2023

Dr hab. Roman Major – IMIM PAN, Kraków

Miniaturization of impeller pump as minimal invasive implanted mechanical heart assist for children & teenagers (KIDmicroBLOODpump)

Project M-ERA.NET3/2023/

Dr hab. Roman Major – IMIM PAN, Kraków

Powłoki nowej generacji na bazie miedzi o podwyższonej odporności na patogeny

Project M-ERA.NET2/2020/4/2021

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka – IMIM PAN, Kraków

Powłoki atrobogenne immobilizowane oligo-prolinami zapobiegające procesom aktywacji krwi na powierzchniach mających kontakt z krwią w urządzeniach wspomagających pracę serca

 LIDER14/0239/2023 (NCBiR)

Dr inż. Przemysław KurtykaFundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Zabrze

Kształtowanie struktury morfologicznej i własności fizykochemicznych warstwy powierzchniowej stopu z pamięcią kształtu pod kątem uwarunkowań i oddziaływania z układem sercowo- naczyniowym

UMO-2023/49/B/ST11/03301 – NCN

Dr hab. Marcin Basiaga – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Zabrze

Dr hab. Roman Major – IMIM PAN, Kraków

Badanie molekularnych mechanizmów apoptozy wywołanej działaniem nowych L-asparaginaz w komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej

PSP: U1U/W20/NO/28.36

Mgr Anna Ściuk – Wydział Chemii UJ