Zespół

P.o. kierownika laboratorium

dr Bartosz Pomierny

e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl

Zespół

mgr Alicja Skórkowska

e-mail: alicja.skorkowska@uj.edu.pl