O projekcie

Koszty całkowite projektu: 59.177.427,89 zł

Koszty kwalifikowalne: 49.191.911,04 zł

Dofinansowanie: 41.465.116,00 zł

Nr projektu POIR.04.02.00-00-D023/20-00

22 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem 

Celem projektu jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego, do zadań projektowania i testowania nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem w badaniach przedklinicznych.

Bazując na potencjale naukowym trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, CDT-CARD będzie stanowić integralną część Kampusu Medycznego Prokocim.

Planowana infrastruktura badawcza składać się będzie z laboratoriów o charakterze centralnym (tzw. core-labs) z zakresu biologii molekularnej i analizy biochemicznej (m.in. genomika, proteomika i glikomika), zaawansowanych technik obrazowania (MRI/PET, mikroskopia konfokalna, świetlna, fluorescencyjna), farmakokinetyki i wstępnych badań toksykologicznych, nowoczesnych techniki badania funkcji życiowych czy bioinformatyki i analiz in silico.

Kluczowym elementem Centrum będzie infrastruktura badawcza w formie zintegrowanego zespołu laboratoriów centralnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę, gdzie prowadzone będą badania nad poszukiwaniem innowacyjnych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem. Jednostka będzie funkcjonować w otwartej formule core facility polegającej na udostępnianiu unikatowych urządzeń i know-how naukowcom z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. CDT-CARD umożliwi połączenie badań przedklinicznych, prowadzących do opracowywania m.in. nowych leków i strategii terapeutycznych, z badaniami klinicznymi głównie o profilu niekomercyjnym. Pozwoli to na weryfikację efektywności tworzonych rozwiązań i otworzy drogę do współpracy z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną.

Działalność naukowa Centrum będzie się skupiać na kilku obszarach, m.in. poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych, prowadzeniu badań przedklinicznych i selekcji nowych kandydatów na leki, rozwoju leku wspomaganego modelami, modelowaniu in silico przebiegu choroby oraz skuteczności leczenia, prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych czy rozwoju pozafarmakologicznych metod terapii i profilaktyki.

Działalność Centrum zapewni dostęp do kolejnych etapów rozwoju nowych leków: projektowania i syntezy nowych ligandów, oceny powinowactwa do szerokiego panelu celów biologicznych, testów funkcjonalnych, biodostępności ADMET, parametrów farmakokinetycznych, a także zwierzęcych modeli chorób oraz rozwój jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków kompleksowych badań przedklinicznych w kraju.

Sąsiedztwo szpitali uniwersyteckich sprzyja współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych z wykorzystaniem materiału klinicznego. Pojawiające się dzięki takim badaniom nowe możliwościami diagnostyki i wkrótce mogą okazać się niezbędne w rutynowej praktyce klinicznej, szczególnie w ujęciu medycyny precyzyjnej. 

Więcej informacji dotyczących projektu pod tym linkiem  https://cdt-card.cm-uj.krakow.pl/