Publikacje

Publikacje naukowe  z wykorzystaniem infrastruktury CDT-CARD

Neuroprotective Activity of Enantiomers of Salsolinol and N‑Methyl‑(R)‑salsolinol: In Vitro and In Silico Studies

Magdalena Kurnik-Łucka, Gniewomir Latacz, Adam Bucki, Mario Rivera-Meza, Nadia Khan, Jahnobi Konwar, Kamil Skowron, Marcin Kołaczkowski, Krzysztof Gil

ACS Omega 2023, 8, 41, 38566–38576, Publication Date:October 5, 2023, https://doi.org/10.1021/acsomega.3c05527

Guanidines: Synthesis of Novel Histamine H3R Antagonists with Additional Breast Anticancer Activity and Cholinesterases Inhibitory Effect

Marek Staszewski , Magdalena Iwan, Tobias Werner, Marek Bajda, Justyna Godyń, Gniewomir Latacz, Agnieszka Korga-Plewko, Joanna Kubik, Natalia Szałaj, Holger Stark, Barbara Malawska, Anna Więckowska, Krzysztof Walczyński

Pharmaceuticals 2023, 16(5), 675; https://doi.org/10.3390/ph16050675

Salsolinol Protects SH‑SY5Y Cells Against MPP+ Damage and Increases Enteric S100‑Immunoreactivity in Wistar Rats

Magdalena Kurnik‑Łucka, Gniewomir Latacz, Joanna Goryl, Veronika Aleksandrovych, Krzysztof Gil1

Neurochemical Research, Published: Volume 48, pages 1347–1359, (2023), https://doi.org/10.1007/s11064-022-03835-2


Poster Hannover 2022 – The neuroprotective versus neurotoxic properties of SALSOLINOL and its enantiomers

Magdalena Kurnik-Łucka, Joanna Goryl, Nadia Khan, Mario Rivera, Gniewomir Latacz, Krzysztof Gil


Farmakologia przyszłości GL_Spotkanie naukowe w dniach 16-19 listopada 2021

Gniewomir Latacz, Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Wydział Farmaceutyczny UJ CM