Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA)

Oferta współpracy

LBA z uwagi na posiadane kompetencje w modelowaniu zwłaszcza za pomocą technik sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) zajmuje się szeroko rozumianym modelowaniem predykcyjnym i eksploracyjnym w następujących obszarach:

  • farmakokinetyka i farmakodynamika,
  • epidemiologia,
  • farmakoekonomika,
  • bioinformatyka,
  • ilościowe zależności struktura-aktywność (QSAR) i struktura-właściwości (QSPR),
  • korelacja (IVIVC) i ekstrapolacja in vitro in vivo (IVIVE),
  • analiza obrazu,
  • informatyka chemiczna.

Modele są przygotowywane na danych zleceniodawcy lub w oparciu o dane poszukiwane przez zespół Laboratorium.

Aparatura

  • 2 stacje robocze Fujitsu-Siemens PRIMERGY RX2540 M5 wyposażone każda w 2 CPU Intel Xeon Gold 6230; 1,5 TB RAM; kartę grafiki Nvidia Quadro RTX 6000
  • 2 stacje zarządzające PC Fuijitsu Siemens z monitorami 32 cale

System pracuje w środowisku Linux w pełni zwirtualizowany (VMware) i w trybie model-agnostic tj. uruchamiane są różne procesy i w zależności od potrzeb doinstalowywane niezbędne komponenty na dedykowanych maszynach wirtualnych. Aktualnie dostępne są środowiska R i Python a także oprogramowanie z dziedziny informatyki chemicznej (Orca, Psi, GROMACS). Protokół SSH zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy maszynami wirtualnymi i na świat

O zespole

P.o. kierownika: prof. dr hab. Aleksander Mendyk

Z wykształcenia farmaceuta, ponad 25 lat doświadczenia w wielowymiarowym modelowaniu za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji i statystyki, ekspert ds. biorównoważności, programista (Java, Pascal, R, Python, bash). Autor lub współautor > 100 publikacji naukowych.

Technik: mgr farm. Natalia Łapińska

Z wykształcenia farmaceutka. Doktorantka w Katedrze Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJCM. Specjalistka z modelowania QSAR i QSPR, programistka Pythona.