Laboratorium Genomiki (LG)

Laboratorium Genomiki wchodzące w skład CDT-CARD funkcjonuje we współpracy z Ośrodkiem Genomiki Medycznej OMICRON, który działa na Wydziale Lekarskim UJ CM od roku 2013.

Laboratorium oferuje sprzęt i pomoc niezbędne w badaniach genomicznych i transkryptomicznych włączając w to eksperymenty in vitro oraz badania nad nanocząsteczkami.

Laboratorium Genomiki jest wyposażone w:

 • aparat do pomiaru parametrów metabolicznych in vitro w czasie rzeczywistym Seahorse XFe96 S7800B dostępny wraz z czytnikiem Cytation 5 i umożliwiający raportowanie szybkości zużycia tlenu (OCR) czy szybkości zakwaszania zewnątrzkomórkowego (ECAR) przez żywe komórki w formacie 96-dołkowym;
 • sorter komórek BD FACSMelody (2 lasery, 6 kolorów) umożliwiający sortowanie do probówek i standardowych płytek;
 • aparat Chromium iX (10x Genomics) służący do przygotowania bibliotek do eksperymentów single-cell RNASeq wraz z aparatem Maxwell RSC 48 wspomagającym tworzenie bibliotek do sekwenatora;
 • skaner membran Odyssey XF (LICOR) umożliwiający skanowanie w podczerwieni (możliwość detekcji 2 białek na 1 membranie w tym samym czasie) czy wizualizację DNA na żelach;
 • analizatory nanocząsteczek Micro-PLUS Kairos oraz NanoSight NS300 wraz z ultrawirówką Optima XPN-80;
 • urządzenie Nucleofector 4D służące do przeprowadzania wydajnej transfekcji komórek.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Ośrodkiem Genomiki Medycznej OMICRON, Laboratorium Genomiki CDT-CARD ma dostęp do sprzętów takich jak:

 • sekwenatory następnej generacji – MiSeq, NextSeq (Illumina);
 • skaner mikromacierzy – HiScan (Illumina);
 • system do elektroforezy dwuwymiarowej – Dodeca (BioRad);
 • PCR w czasie rzeczywistym – CFX384 (BioRad), CFX96 (BioRad), MiniOpticon (BioRad);
 • stacje do automatycznego przygotowywania reakcji (bioroboty) – Bravo Liquid Handling System (Agilent);
 • aparat do selecji fragmentów DNA – BluePippin (Sage Science);
 • Luminometr – Glomax (Promega);
 • zestaw do fragmentacji DNA – Bioruptor (Diagenode);
 • czytniki kodów kreskowych;
 • niezbędny sprzęt do obróbki próbek w laboratorium biologii molekularnej stosującym standardy dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL);
 • zamrażarki -80°C;
 • diuary na ciekły azot;
 • system znakowania próbek kodami kreskowymi 2D.