Aparatura

Laboratorium Małych Cząsteczek CDT-CARD dysponuje następującymi aparatami:

  • zestaw do UHPLC/MS: Waters Acquity Premier z Waters Xevo TQ-S Cronos (jonizacja ESI lub ESCi) oraz detektorem Waters eλ PDA (detekcja w zakresie 210 – 700 nm),
  • zestaw do UHPLC/HRMS: Waters Acquity I-Class Plus z Waters Synapt XS (jonizacja ESI, ESCi, APCi lub UniSpray) oraz detektorem Waters eλ PDA (detekcja w zakresie 210 – 700 nm),
  • zestaw do GC: Thermo Fisher Trace 1610 z autosamplerem Headspace TriPlus 500 z detektorem FID i spektrometrem masowym ISQ 7610 (jonizacja EI, pojedynczy kwadrupol),
  • zestaw do CE/MS: Agilent 7100 CE z Agilent MSD (jonizacja ESI, pojedynczy kwadrupol).