Aparatura

Sorter komórkowy CytoFlex SRT firmy Beckman Coulter

Mikroskop konfokalny z detektorem wysokiej rozdzielczości (AIRYSCAN 2) Axio Observer 7 LSM 980 firmy Zeiss

Automatyczny mikroskop konfokalny CELLDISCOVERER 7 LSM 900 firmy Zeiss

Czytnik wielofunkcyjny z modułem obrazowania – Cytation 5 firmy BioTek

Cytometr spektralny Northern Lights Firmy Cytek

Cytometr przepływowy z funkcją obrazowanie Amnis® ImageStreamX® Mk II firmy Cytek

System obrazowania i dokumentacji żeli oraz membran (western blot)   iBright™ CL750 firmy Invitrogen

 

Ponadto laboratorium wyposażone jest w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac z użyciem modeli komórkowych – m.in. komory laminarne, inkubatory do hodowli komórek, wirówki.