Zespół

P.o. kierownika laboratorium

dr hab. Marcin Surmiak

e-mail: marcin.surmiak@uj.edu.pl

Zespół

dr Anna Skalniak

e-mail: anna.skalniak@uj.edu.pl

mgr Zofia Mazurek

e-mail: z.mazurek@uj.edu.pl

mgr Kamila Pietruszewska

e-mail: kamila.pietruszewska@uj.edu.pl

 

Kontakt telefoniczny: 12 433 27 64