Aparatura

Wykorzystujemy sprzęty:

  1. sEMG – NORAXON ULTIUM – analiza aktywności bioelektrycznej mięśni
  2. TMG – analiza skurczu mięśniowego
  3. Ergospirometr – Cortex Vo2max – badanie wydolności krążeniowo-oddechowej
  4. Tanita – pomiar składu masy ciała
  5. Platforma Zebris – pomiar reakcji nacisku stóp na podłoże
  6. Platforma AMTI – pomiar reakcji sił podłoża
  7. QUALISYS – SYSTEM ANALIZY RUCHU – rejestracja ruchu ciała w przestrzeni