Projekty

Mechanizmy insulinooporności u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Rola receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości i receptorów dla peroksysomów gamma w tkance tłuszczowej.

(SONATA BIS NCN: 2017/26/E/NZ5/01223)

Kierownik – Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć

 

Endogenny tlenek węgla (CO) oraz nowe proleki uwalniające CO w patofizjologii i farmakologii rozwoju metaplazji błony śluzowej przełyku.

(OPUS NCN: 2019/33/B/NZ4/00616)

Kierownik – Prof. dr hab. Marcin Magierowski

 

Podwójne uderzenie w ścieżkę sygnalizacyjną NF-κB w walce z chorobami wywołanymi stanem zapalnym – opracowanie związków indukujących degradację TAK1 i IKKβ.

(OPUS NCN: 2022/47/I/NZ7/03324)

Kierownik – dr hab. Anna Więckowska, Prof. UJ

 

Modulacja szlaków molekularnych przez farmakologiczny mitochondrialny donor siarkowodoru w procesie gojenia przewlekłych wrzodów błony śluzowej żołądka.

(PRELUDIUM NCN: 2020/37/N/NZ4/04192)

Kierownik – mgr Dagmara Wójcik

 

Wpływ doustnych antykoagulantów: rivaroxabanu i dabigatranu, na rozwój i przebieg ostrego zapalenia trzustki wywołanego niedokrwieniem z następową reperfuzją.

(OPUS NCN: 2021/41/B/NZ5/02921)

Kierownik – Prof. dr hab. Piotr Ceranowicz

 

Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów – rola w miażdżycy i niealkoholowym stłuszczeniu wątroby.

(SONATA NCN: 2017/26/D/NZ4/00480)

Kierownik – dr Aneta Stachowicz

 

Prenatalne narażenie na glikokortykoidy jako czynnik ryzyka depresji – znaczenie mechanizmów epigenetycznych w metabolizmie mózgu w kontekście terapii.

(SONATA NCN: 2020/39/D/NZ7/01610)

Kierownik – dr hab. Katarzyna Głombik

 

Model wielospecjalistycznej opieki szpitalnej i pozaszpitalnej nad pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2.

(NCBiR: SZPITALE-JEDNOIMIENNE/18/2020)

Kierownik – dr hab. Monika Bociąga-Jasik, Prof. UJ

 

Nowa strategia terapeutyczna choroby Alzheimera oparta o wyciszanie procesów zapalnych oraz modulację biomechanicznych właściwości mikrogleju przez hybrydowych agonistów receptora FPR2.

(OPUS NCN: 2021/43/B/NZ4/01133)

Kierownik – Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

 

Celowana komórkowa sygnalizacja cząsteczek siarkowodoru jako brakujący klucz do fundamentalnej i klinicznej interpretacji schorzeń przełyku.

(SONATA BIS NCN: 2023/50/E/NZ4/00360)

Kierownik – Prof. dr hab. Marcin Magierowski