Laboratorium Obrazowania (LO)

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa grupy badawcze do skorzystania z unikalnych możliwości badawczych oferowanych przez Laboratorium Obrazowania CDT-CARD, wyposażone w najnowocześniejsze techniki obrazowania, w tym skaningowy odwrócony mikroskop konfokalny oparty na białym laserze i hybrydowy system tomografii MRI/PET dla małych zwierząt.

W związku z nadchodzącym naborem wniosków grantowych Narodowego Centrum Nauki zachęcamy do rozważenia naszego laboratorium jako miejsca realizacji Państwa projektów badawczych.

Dostępne technologie, w tym m.in.:

  • Mikroskopia konfokalna – Leica Stellaris 8 DLS: Najnowszy model urządzenia umożliwiające szczegółową wizualizację struktur biologicznych na poziomie submikronowym. Idealne do zastosowań w badaniach komórkowych, histologicznych oraz neurobiologicznych.
  • Tomografia MRI/PET – Bruker BioSpec Maxwell 70/17 MRI/PET: Pionierskie połączenie obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) z pozytonową tomografią emisyjną (PET) umożliwia jednoczesne uzyskanie obrazów strukturalnych, funkcjonalnych i metabolicznych. Jest to kluczowe w badaniach z dziedzin m.in. onkologii, kardiologii czy neuroscience.

Możliwości badawcze:

  • Interdyscyplinarne projekty badawcze: Oferujemy współpracę w ramach projektów interdyscyplinarnych, łączących medycynę z bioinżynierią, chemią i fizyką.
  • Współpraca w zakresie analizy danych: Nasz zespół ekspertów oferuje wsparcie w analizie bioinformatycznej, statystycznej oraz interpretacji danych obrazowych.
  • Szkolenia i warsztaty: Organizujemy szkolenia z obsługi nowoczesnych urządzeń obrazowych oraz ich zastosowań w badaniach biomedycznych.

Pracownicy LO, posiadają wieloletnie doświadczenie w aplikacjach do NCN, NCBiR, FNP, NAWA, EMBO.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych, w tym:

  • Opis infrastruktury: Zapewniamy szczegółowy opis technologii i możliwości, które można wykorzystać w ramach projektów.
  • Dokładne określenie kosztów eksploatacji aparatury badawczej.
  • Wsparcie merytoryczne: Nasz zespół naukowców pomoże w uformowaniu celów i metodologii badawczej projektu.
  • Dostępność sprzętu: Włączenie pracowników LO, na etapie przygotowywania aplikacji grantowej gwarantuje dostępność urządzeń oraz odpowiednie planowanie badań z uwzględnieniem harmonogramu laboratorium.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu omówienia potencjalnych projektów badawczych oraz dostosowania oferty do specyficznych potrzeb Państwa grupy.

Kontakt

p.o. Kierownika Laboratorium Obrazowania CDT-CARD

dr Bartosz Pomierny
e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl
Telefon: +48 604 469 652 (przez WhatsApp) lub +44 7424 381499