Celem projektu „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem„ (CDT-CARD) jest stworzenie i rozwój interdyscyplinarnego, innowacyjnego ośrodka badawczego działającego w oparciu o potencjał naukowych trzech wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W ramach swojej działalności CDT-CARD będzie skupiało się na projektowaniu i testowaniu nowych terapii chorób cywilizacyjnych i związanych z wiekiem w badaniach przedklinicznych. Trzon naukowy oraz zaplecze aparaturowe będą stanowiły nowoczesne laboratoria prowadzące badania w takich obszarach jak biologii molekularna i biochemia (m.in. genomika, proteomika i glikomika), zaawansowane technik obrazowania (MRI/PET, mikroskopia konfokalna, świetlna, fluorescencyjna), farmakokinetyka i wstępne badania toksykologiczne czy nowoczesne techniki badania funkcji życiowych oraz bioinformatyki i analiz in silico.

W swoim zakresie CDT-CARD będzie posiadało również szeroką ofertę badań biomedycznych kierowaną zarówno do jednostek naukowych jak i podmiotów gospodarczych.

Więcej informacji dotyczących projektu pod tym linkiem: https://cdt-card.cm-uj.krakow.pl/strona-glowna/o-projekcie-2/


Aktualności
o projekcie
Laboratoria
Oferta badawcza