Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Inhibition of Vesicular Glutamate Transporters (VGLUTs) with Chicago Sky Blue 6B Before Focal Cerebral Ischemia Offers Neuroprotection”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.  

Udar mózgu to jedna z głównych przyczyn śmierci i długotrwałej niepełnosprawności na całym świecie. Zatrzymanie dopływu krwi do mózgu może prowadzić do szeregu patologicznych zdarzeń, w tym do ekscytotoksyczności – procesu, który stanowi poważne zagrożenie dla neuronów. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa glutaminian (Glu), neurotransmiter, którego nadmierne uwalnianie po wystąpieniu niedokrwienia jest szkodliwe dla komórek mózgowych. Transportery glutaminianu pęcherzykowego (VGLUT1, 2 i 3) są odpowiedzialne za napełnianie pęcherzyków presynaptycznych tym neurotransmiterem, a ich działanie stało się celem naszego najnowszego badania.

W publikacji pt. „Inhibition of Vesicular Glutamate Transporters (VGLUTs) with Chicago Sky Blue 6B Before Focal Cerebral Ischemia Offers Neuroprotection” skupiliśmy się na możliwości farmakologicznego hamowania tych transporterów jako strategii ochronnej przed uszkodzeniem mózgu spowodowanym przez niedokrwienie. Wykorzystując związek chemiczny znany jako Chicago Sky Blue 6B (CSB6B), zbadaliśmy, jak jego podanie przed wystąpieniem ogniskowego niedokrwienia mózgu wpływa na ekspresję VGLUT1 i VGLUT2, a także na poziomy glutaminianu i deficyty neurologiczne.

Nasze badanie wykazało, że niedokrwienie prowadzi do zwiększonej ekspresji VGLUT1 i VGLUT2 w korze mózgowej i prążkowiu, co jest związane z ryzykiem ekscytotoksyczności. Jednakże podanie związku CSB6B znacząco obniżyło zewnętrzne stężenie Glu, co sugeruje potencjalną neuroprotekcyjną rolę tego związku. Wyniki te wskazują na obiecującą przyszłość dla strategii terapeutycznych opartych na inhibicji VGLUT, oferując nadzieję na nowe metody ochrony mózgu przed uszkodzeniami spowodowanymi przez udar.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36802054/

Publikacja dostępna również w zakładce „Publikacje” oraz Publikacje Laboratorium Obrazowania.


Powrót