Laboratorium Glikomiki

OFERTA:

Laboratorium Glikomiki specjalizuje się w badaniach glikozylacji w układach biologicznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi oraz podmiotami komercyjnymi. Oferujemy doradztwo w planowaniu eksperymentów glikobiologicznych oraz kompleksowe wsparcie analityczne. 

W chwili obecnej zapewniamy analizę N-glikozylacji białek oraz części cukrowych glikosfingolipidów (GSLs), z wykorzystaniem nowoczesnych metod chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej. W zależności od specyfiki projektów naukowych, proponujemy kompleksowe podejście analityczne w oparciu o aktualne standardy, począwszy od profilowania glikozylacji w oparciu o chromatografię UPLC i wyznaczanie tzw. jednostek glukozowych (GU), poprzez wysokoprzepustowe analizy z wykorzystaniem spektrometrii masowej MALDI-TOF, czy wreszcie szczegółową analizę jakościową z zastosowaniem metod UPLC-MS.

Analizy wykonujemy w próbkach biologicznych różnego pochodzenia (homogenaty komórkowe/tkankowe, pożywki hodowlane, płynu ustrojowe). Dodatkowo badamy profile glikozylacji pojedynczych białek, wyizolowanych z materiału biologicznego metodami biochemicznymi i/lub immunologicznymi. Wreszcie, mamy doświadczenie w analizie N-glikozylacji biofarmaceutyków (np. przeciwciał monoklonalnych – mABs).

W najbliższej przyszłości planujemy rozwijać metody obrazowania spektrometrycznego z jonizacją MALDI, tzw. MALDI-MSI (glikany, białka, peptydy) w preparatach tkankowych, z wykorzystaniem systemu RapifleX firmy Bruker.

APARATURA:

O ZESPOLE:

P.o. kierownika laboratorium:

dr Paweł Link-Lenczowski

e-mail: p.link-lenczowski@uj.edu.pl

Pracownicy:

mgr inż. Aleksandra Sędzik

e-mail: aleksandra.sedzik@uj.edu.pl

mgr Veronika Davydenko

e-mail: veronika.davydenko@uj.edu.pl