Zespół

P.o. kierownika laboratorium

dr hab. Mateusz Siedliński, prof. UJ

e- mail: mateusz.siedlinski@uj.edu.pl