Kontakt

Struktura Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem 


Biuro Centrum

Skawińska 8, 31-066 Kraków

pokoje nr 081-082

cdtcard@cm-uj.krakow.pl

tel.: 12 433 27 65

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki – P.o. Dyrektora Centrum

e-mail: rafal.olszanecki@uj.edu.pl

 

dr hab. Monika Marcinkowska – P.o. Z-cy Dyrektora ds. naukowych

e-mail: monika.marcinkowska@uj.edu.pl

 

mgr Ewa Klepacz-Zielińska – P.o. Z-cy Dyrektora ds. administracyjnych

e-mail: ewa.klepacz-zielinska@uj.edu.pl

tel.: 519 307 921

 

mgr Joanna Pierewicz – Administracja

e-mail: joanna.pierewicz@uj.edu.pl

tel.: 12 433 27 65 


Laboratoria

 

Laboratorium Genomiki (LG)

ul Kopernika 7C, 31-034 Kraków

dr hab. Mateusz Siedliński, prof. UJ – P.o. Kierownika laboratorium

e-mail: mateusz.siedlinski@uj.edu.pl


Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (LZTKM)

ul Skawińska 8, 31-066 Kraków

dr hab. Marcin Surmiak – P.o. Kierownika laboratorium

e-mail: marcin.surmiak@uj.edu.pl


Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych (LBIAF)

ul. Medyczna 9, 30-688  Kraków

dr Agata Siwek – P.o. Kierowniczki Laboratorium

e-mail: agat.siwek@uj.edu.pl


Laboratorium Glikomiki

ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków

dr Paweł Link-Lenczowski – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: p.link-lenczowski@uj.edu.pl


Laboratorium Proteomiki

ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków

dr hab. Maciej Suski, prof. UJ – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: maciej.suski@uj.edu.pl


Laboratorium Małych Cząsteczek

ul. Medyczna 9, 30-688  Kraków

dr Paweł Żmudzki – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: pawel.zmudzki@uj.edu.pl


Laboratorium Obrazowania (LO)

ul. Medyczna 9, 30-688  Kraków

dr Bartosz Pomierny – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl


Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych (LFWBT)

ul. Medyczna 9, 30-688  Kraków

dr hab. Gniewomir Latacz, prof. UJ – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: gniewomir.latacz@uj.edu.pl


Laboratorium Badania Funkcji Życiowych (LBFŻ)

ul. Badurskiego 19, 30-694 Kraków

dr Joanna Zyznawska, prof. UJ – P.o. Kierowniczki Laboratorium

e-mail: joanna.zyznawska@uj.edu.pl


Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA)

ul. Medyczna 9, 30-688  Kraków

prof. dr hab. Aleksander Mendyk – P.o. Kierownika Laboratorium

e-mail: aleksander.mendyk@uj.edu.pl