Kontakt

Rada Naukowa projektu:

prof. dr hab. Joanna Pera – przedstawicielka Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski – przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego
dr hab. Monika Majewska-Szczepanik – przedstawicielka Wydziału Nauk o Zdrowiu

Komitet Sterujący:

prof. dr hab. Marek Sanak – przewodniczący Komitetu Sterującego
prof. dr hab. Rafał Olszanecki 
prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ

 

Ewa Klepacz-Zielińska – kierowniczka projektu
ewa.klepacz-zielinska@uj.edu.pl
tel. 519 307 921

e-mail: cdt-card@cm-uj.krakow.pl

Koordynatorzy poszczególnych laboratoriów