Aparatura

Laboratorium Genomiki jest wyposażone w:

  • aparat Seahorse XFe96 S7800B wraz z czytnikiem Cytation 5 – pomiar metabolizmu komórkowego czasie rzeczywistym;
  • BD FACSMelody- sorter komórek;
  • Chromium iX (10x Genomics) wraz z aparatem Maxwell RSC 48 -przygotowanie bibliotek do eksperymentów single-cell RNASeq;
  • Odyssey XF (LICOR)- skaner membran;
  • analizatory nanocząsteczek Micro-PLUS Kairos oraz NanoSight NS300 wraz z ultrawirówką Optima XPN-80;
  • Nucleofector 4D – transfekcja komórek.