Zespół

P.o. kierownika laboratorium

dr Paweł Link-Lenczowski

e-mail: p.link-lenczowski@uj.edu.pl

Zespół

mgr Veronika Davydenko

e-mail: veronika.davydenko@uj.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Sędzik

e-mail: aleksandra.sedzik@uj.edu.pl