Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “ Physiological healing of chronic gastric ulcer is not impaired by the hydrogen sulphide (H2S)‑releasing derivative of acetylsalicylic acid (ATB‑340): functional and proteomic approaches”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Proteomiki.  

Link do publikacji: https://link.springer.com/article/10.1007/s10787-024-01458-3

Publikacja dostępna również w zakładce „Publikacje” oraz Publikacje Laboratorium Proteomiki.


Powrót