Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “ The Hydrogen Sulfide Donor AP39 Reduces Glutamate-mediated Excitotoxicity in a Rat Model of Brain Ischemia”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.  

Udar niedokrwienny mózgu to główna przyczyna uszkodzeń neuronów, charakteryzująca się ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi. Niniejsze badanie  rzuca światło na potencjał związku AP39, substancji uwalniającej siarkowodór, jako strategii łagodzeniu ekscytotoksyczności wywołanej przez glutaminian. Zastosowanie AP39 krótko po incydencie niedokrwiennym w modelu zwierzęcym choroby znacząco zmniejszyło szkodliwe poziomy glutaminianu w mózgu, co wskazuje na obiecujące perspektywy terapeutyczne. Związek ten nie tylko obniżył poziom zewnątrzkomórkowego glutaminianu, ale również wpłynął na ekspresję białek kluczowych dla jego transportu, sugerując złożony mechanizm działania. Wyniki te mogą otworzyć drogę do opracowania nowych strategii terapeutycznych w przyszłości.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37993086/

Publikacja dostępna również w zakładce „Publikacje” oraz Publikacje Laboratorium Obrazowania.


Powrót