Publikacja naukowa z wykorzystaniem infrastruktury badawczej CDT-CARD

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. “Chicago sky blue 6B exerts neuroprotective and anti-inflammatory effects on focal cerebral ischemia”, powstałą przy wykorzystaniu infrastruktury CDT-CARD w Laboratorium Obrazowania.

Niedokrwienie mózgu, czyli przerwanie dopływu krwi do mózgu, prowadzi do dewastujących stanów, takich jak neurozapalenie i uszkodzenie komórek. Niniejsze badanie bada potencjał przeciwzapalny związku o nazwie Chicago Sky Blue 6B (CSB6B), który testowano na szczurach z wywołanym niedokrwieniem poprzez zablokowanie środkowej tętnicy mózgowej. CSB6B podawano zarówno przed, jak i po indukowanym niedokrwieniu.

Wyniki wykazały, że leczenie podjęte po zdarzeniu znacząco zmniejszyło stan zapalny oraz deficyt neurologiczny i ograniczyło uszkodzenia mózgu. CSB6B obniżyło również poziom prozapalnych cytokin, a także złagodziło aktywację komórek glejowych i infiltrację komórek odpornościowych.

Chociaż CSB6B wyłania się jako obiecujący kandydat do terapii udarowej, dalsze badania są niezbędne, aby zrozumieć mechanizm jego działania oraz określić bezpieczeństwo stosowania.

Link do publikacji: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38159376/

Publikacja dostępna również w zakładce „Publikacje” oraz Publikacje Laboratorium Obrazowania.


Powrót