Oferta badawcza

Szanowni Państwo,

w ramach nawiązania współpracy  zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami poszczególnych Laboratoriów :

1. Laboratorium Genomiki (LG)

     dr hab. Mateusz Siedliński, e-mail: mateusz.siedlinski@uj.edu.pl

2. Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (LZTKM)

     dr hab. Marcin Surmiak, e-mail: marcin.surmiak@uj.edu.pl 

3. Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych (LBIAF) 

     dr Agata Siwek e-mail: agat.siwek@uj.edu.pl

4. Centralne Laboratorium Analityczne (CLA) wskład którego wchodzą:

    – Laboratorium Glikomiki

      dr Paweł Link-Lenczowski, e-mail: p.link-lenczowski@uj.edu.pl

    – Laboratorium Proteomiki

      dr hab. Maciej Suski, e-mail: maciej.suski@uj.edu.pl

    – Laboratorium Małych Cząsteczek

       dr Paweł Żmudzki, e-mail:  pawel.zmudzki@uj.edu.pl

5. Laboratorium Obrazowania (LO)

    dr Bartosz Pomierny, e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl

6. Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych (LFWBT)

    dr hab. Gniewomir Latacz, e-mail: gniewomir.latacz@uj.edu.pl

7. Laboratorium Badania Funkcji Życiowych (LBFŻ)

    dr Joanna Zyznawska, e-mail: joanna.zyznawska@uj.edu.pl

8. Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA)

     dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ, e-mail: aleksander.mendyk@uj.edu.pl