Koordynatorzy poszczególnych laboratoriów

1. Koordynator Laboratorium Genomiki (LG)

    dr hab. Mateusz Siedliński e- mail: mateusz.siedlinski@uj.edu.pl

2. Koordynator Laboratorium Zaawansowanych Technik Komórkowych i Mikroskopowych (LZTKM)
     dr hab. Marcin Surmiak, e-mail: marcin.surmiak@uj.edu.pl

3. Koordynatorka Laboratorium Badań Izotopowych i Analiz Funkcjonalnych (LBIAF)
     dr Agata Siwek e-mail: agat.siwek@uj.edu.pl

4. Centralne Laboratorium Analityczne (CLA) w skład którego wchodzą:

  – Koordynator  Laboratorium Glikomiki   dr Paweł Link-Lenczowski, e-mail: p.link-lenczowski@uj.edu.pl

  – Koordynator Laboratorium Proteomiki   dr hab. Maciej Suski, e-mail: maciej.suski@uj.edu.pl

  – Koordynator Laboratorium Małych Cząsteczek   dr Paweł Żmudzki, e-mail: pawel.zmudzki@uj.edu.pl

5.  Koordynator Laboratorium Obrazowania (LO)
      dr Bartosz Pomierny, e-mail: bartosz.pomierny@uj.edu.pl

6.  Koordynator Laboratorium Farmakokinetyki i Wstępnych Badań Toksykologicznych (LFWBT)
      dr hab. Gniewomir Latacz, e-mail: gniewomir.latacz@uj.edu.pl

7.  Koordynatorka Laboratorium Badania Funkcji Życiowych (LBFŻ)
     dr Joanna Zyznawska, e-mail: joanna.zyznawska@uj.edu.pl

8.  Koordynator Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA)
     dr hab. Aleksander Mendyk, prof. UJ, e-mail: aleksander.mendyk@uj.edu.pl