Aktualności


Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem UJ CM (CDT-CARD) laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Inwestycja Przyszłości

Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem UJ CM (CDT-CARD) został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Inwestycja Przyszłości.


Zakup Analizatora składu ciała TANITA MC-780 S MA

W segmentowym analizatorze składu ciała TANITA MC-780 S MA zastosowano innowacyjną technologię Multi Frequency wykorzystującą metodę bioimpedancji elektrycznej (BIA). Przez ciało badanej osoby przepływa prądy o różnych częstotliwościach, które są zmieniane w trakcie pomiaru, dzięki czemu pozwalają na otrzymanie najdokładniejszych wyników oraz zwiększenie powtarzalnościotrzymanych rezultatów. Dzięki korzystaniu z kilku różnych częstotliwości urządzenie jest w stanie określić zawartość wody wewnątrzkomórkowej, zewnątrzkomórkowej oraz kąt fazowy.   Dokładność wyników dla poszczególnych komponentów, w tym tkanki tłuszczowej, w modelu MC-780 S MA wynosi aż 100 gram! Jest to szczególnie wykorzystywane podczas […]


Zakupy sprzętu w Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA)

W utworzonym w ramach projektu CDT-CARD Laboratorium Bioinformatyki i Analiz in silico (LBA) podstawowym narzędziem badawczym jest sprzęt komputerowy dostarczający zasobów obliczeniowych na potrzeby wykonywanych przez LBA zadań. Zakupione zostały dwa serwery obliczeniowe PRIMERGY RX2540 M5 marki Fujitsu wyposażone w 2 procesory Intel® Xeon® Gold 6230 każdy, co sumarycznie przekłada się na 160 wątków obliczeniowych. Każdy serwer jest wyposażony w 1,5 TB pamięci operacyjnej a także profesjonalną […]


Podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Centrum Rozwoju Chorób Cywilizacyjnych z związanych z wiekiem”

22 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem.


CDT-CADR z dofinansowaniem w ramach POIR 2014- 2020 działanie 4.2.

Projekt Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD) otrzyma dofinansowanie w wysokości 39 997 636 zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.2.